Facebook YoutubeFlickr
Film- en Educatie Project weer van start!

 

In de maand november kunnen mulo en middelbare scholen gratis naar de film. Er kan een   selectie gemaakt worden uit 5 films. De leerlingen ontvangen lesmateriaal waarin thema’s uit de films en de cinematografie behandeld worden. Ook worden de verschillen tussen speelfilms en documentaires uitgelegd. Voor de leerkrachten zijn er docentenhandleidingen die voor of na de vertoning in de klas gebruikt kunnen worden om dieper op het onderwerp in te gaan.


 Het Film & Educatie Project van Stichting The Back Lot wil door middel van film een variëteit aan  onderwerpen bespreekbaar maken. Er wordt aandacht geschonken aan onze eigen geschiedenis  en cultuur met documentaire films zoals “Sipho’s dream”; “Herinneringen aan Anton de Kom” 
 en “Trefossa, mi a no mi”.

Met thema’s zoals HIV & Aids, en  liefde voor het eigene gaat het Film en Educatie Project van Stichting The Back Lot weer van start in TBL Cinemas. De thema’s zijn belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van jongeren. De lesbrieven zijn in samenwerking met de afdeling Curriculum van het Ministerie van Onderwijs ontwikkeld.

Film levert bij uitstek een bijdrage aan de culturele identiteit en algemene ontwikkeling van mens en maatschappij. Films dragen tevens bij aan verbreding van het wereldbeeld van bezoekers en leiden tot een grotere appreciatie voor de eigen geschiedenis en afkomst. The Back Lot onderkent dat en heeft met het Film & Educatie project, dat in de maand maart van start ging, al ruim 30.000 jongeren in de gelegenheid gesteld films te bezoeken.

Het Film & Educatie Project wordt samen met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling uitgevoerd. Het bezoek aan de films, inclusief de lesbrieven voor leerkrachten en leerlingen, wordt kosteloos aan de scholen aangeboden. De hoofdsponsor van dit project is de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook hebben de volgende instanties het project ondersteund, te weten: The Small Grants Programme; Staatsolie; Green Heritage Fund Suriname; The Embassy of the United States.

 Scholen kunnen zich opgeven voor deelname aan het Film & Educatie project door contact op te nemen met:

Stichting The Back Lot
Telefoonnr.         : 400816
Email adres        : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 

Nieuwsbrief